κεντρική Βιβλιοθήκη ΑΠΘ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Κτίριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης
Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ
54124, Θεσσαλονίκη

τηλ.: 2310 995325, 2310 995368
email: palc23@lib.auth.gr
url: palc23.lib.auth.gr

 

      Οργανωτική Επιτροπή

  • Κατερίνα Νάστα
  • Θεόδωρος Θεοδωρόπουλος
  • Γιάννης Κουρμούλης
  • Λία Ολλανδέζου
  • Δέσποινα Παπαδάκη
  • Πόπη Φλώρου
  • Αγγελική Χατζηγεωργίου