06-06-2017

Από σήμερα λειτουργεί ο ιστότοπος του 23ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: https://palc23.lib.auth.gr/