07-12-2017

Βρείτε εδώ συγκεντρωμένα, για δική σας διευκόλυνση, όλα τα videos του συνεδρίου, μαζί με τα αντίστοιχα αρχεία των παρουσιάσεων. Η ίδια πληροφορία, με επιπλέον λεπτομέρειες, υπάρχει στην κάθε εισήγηση στην σελίδα του προγράμματος.