• Κατερίνα Νάστα, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης, ΑΠΘ (πρόεδρος)
  • Κλωντίνη Δέρβου, πρώην συντονίστρια της Μόνιμης Επιτροπής Ηλεκτρονικών Περιοδικών, HEAL-Link
  • Γεώργιος Ζάχος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
  • Κωνσταντία Κακάλη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης, Πάντειο Πανεπιστήμιο
  • Σαράντος Καπιδάκης, Καθηγητής, Τμήμα Αρχειονομίας – Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
  • Γιάννης Κλαψόπουλος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  • Μαρία Νταουντάκη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης, Πολυτεχνείο Κρήτης
  • Άσπα Τόγια, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης
  • Γιάννης Τσάκωνας, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης, Πανεπιστήμιο Πατρών