• Ανοικτή πρόσβαση και ανοικτά δεδομένα
  • Ερευνητικά δεδομένα και αποθετήρια
  • Πνευματικά δικαιώματα
  • Πολιτιστική κληρονομιά στην ψηφιακή εποχή
  • Διαλειτουργικότητα και διασύνδεση υπηρεσιών
  • Προσβασιμότητα για εντυποανάπηρα άτομα
  • Αξιοποίηση, επεκτασιμότητα και βιωσιμότητα υπηρεσιών & εργαλείων που αναπτύχθηκαν μέσω των έργων ΕΣΠΑ
  • Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες – υπηρεσίες & δράσεις για τις τοπικές κοινωνίες