Για όσους και όσες δεν μπόρεσαν να παραβρίσκονται στο προσυνεδριακό σεμινάριο, το βίντεο με τις παρουσιάσεις εκείνης της ημέρας είναι διαθέσιμο παρακάτω. Για διευκόλυνση, επιλέγοντας τον τίτλο της εισήγησης από την παρακάτω λίστα μεταφέρεστε κατευθείαν στο σχετικό σημείο του βίντεο. Τα αρχεία των παρουσιάσεων είναι διαθέσιμα στο πρόγραμμα του σεμιναρίου παρακάτω και εμφανίζονται αφού επιλέξετε την εισήγηση που σας ενδιαφέρει.

   


   

  Με την ευκαιρία του Συνεδρίου και έπειτα από επιθυμία συναδέλφων, την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017, το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί το σεμινάριο (pre-conference workshop)  “Νέες τάσεις στην καταλογογράφηση”.
  Το Σεμινάριο θα διεξαχθεί στην Κεντρική Νησίδα Η/Υ στο κτίριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΑΠΘ τις ώρες 15.30 – 20.30 και απευθύνεται κυρίως σε καταλογογράφους εργαζόμενους σε βιβλιοθήκες. Όσοι/-ές συνάδελφοι ενδιαφέρονται να το παρακολουθήσουν, παρακαλούμε να εγγραφούν μέσω της παρακάτω φόρμας:

  Εγγραφή Οι θέσεις έχουν συμπληρωθεί.

  Επειδή οι θέσεις είναι περιορισμένες θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και θα συνεκτιμηθεί η ιδιότητα στον φορέα εργασίας. Η φόρμα εγγραφής θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων.

  Περιγραφή – Σκοπός

  Η πρακτική της καταλογογράφησης αλλάζει ανταποκρινόμενη στις τεχνολογικές εξελίξεις, την ανάγκη επιικοινωνίας στο ψηφιακό περιβάλλον, τις καινούριες έννοιες και τα νέα πρότυπα οργάνωσης της πληροφορίας. Το προσωπικό των βιβλιοθηκών θα χρειαστεί νέες ικανότητες και δεξιότητες προκειμένου να ανταποκριθεί στις αλλαγές, να βελτιώσει τη διαδικασία παραγωγής μεταδεδομένων και να διευκολύνει την πρόσβαση στους πληροφοριακούς πόρους.
  Σκοπός του workshop είναι να παρουσιάσει τις σύγχρονες εξελίξεις στην καταλογογράφηση υλικού με έμφαση στα νέα πρότυπα και μοντέλα βιβλιογραφικής περιγραφής.


  Πρόγραμμα σεμιναρίου "Νέες τάσεις στην καταλογογράφηση"

  15:30
  16:00
  16:30
  17:00
  17:30
  18:00
  18:30
  19:00
  19:30
  20:00
  20:30
  Τρίτη 14/11/2017
  Τρίτη 14/11/2017
  Εγγραφές

  Η οικογένεια των μοντέλων FRBR
  16:00 - 17:00
  <a href="httΆσπα Τόγια, Γιώργος Χριστοδούλου - Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης
  Άσπα Τόγια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης
  Γιώργος Χριστοδούλου, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης
  16:00 - 17:00

  Άσπα Τόγια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης
  Γιώργος Χριστοδούλου, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σκοπός
  User tasks
  Οντότητες
  Σχέσεις
  Ασκήσεις

  Εισαγωγή στο RDA (Resource Description and Access)
  17:00 - 18:00
  Άσπα Τόγια, Γιώργος Χριστοδούλου - Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης
  Άσπα Τόγια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης
  Γιώργος Χριστοδούλου, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης
  17:00 - 18:00

  Άσπα Τόγια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης
  Γιώργος Χριστοδούλου, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης Ιστορία και πλαίσιο
  Δομή
  Βασικές διαφορές από τους AACR2
  Ασκήσεις

  Διάλειμμα για καφέ

  Συνδεδεμένα δεδομένα βιβλιοθηκών (linked data) και bibframe
  18:30 - 19:30
  Σοφία Ζαπουνίδου - Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΑΠΘ (μέλος της Ερευνητικής Ομάδας Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριακών συστημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου)
  Σοφία Ζαπουνίδου (Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΑΠΘ, μέλος της Ερευνητικής Ομάδας Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριακών συστημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου)
  18:30 - 19:30

  Σοφία Ζαπουνίδου, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΑΠΘ & μέλος της Ερευνητικής Ομάδας Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριακών συστημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου Σημασιολογικός ιστός
  Συνδεδεμένα δεδομένα και βιβλιοθήκες
  Bibframe
  bibframe editor: ασκήσεις

  FRBR, RDA, Bibframe: παραδείγματα εφαρμογής
  19:30 - 20:30
  Άσπα Τόγια, Γιώργος Χριστοδούλου - Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης / Σοφία Ζαπουνίδου - Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΑΠΘ (μέλος της Ερευνητικής Ομάδας Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριακών συστημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου)
  Άσπα Τόγια, Γιώργος Χριστοδούλου, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης
  Σοφία Ζαπουνίδου, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΑΠΘ, μέλος της Ερευνητικής Ομάδας Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριακών συστημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου
  19:30 - 20:30