Posters συνεδρίου
Posters συνεδρίου
Σχολικές βιβλιοθήκες και διαπολιτισμική εκπαίδευση στην Ελλάδα
διαπολιτισμικότητα, πολυπολιτισμικότητα, διαπολιτισμική εκπαίδευση, διαπολιτισμική αγωγή, σχολική βιβλιοθήκη

Μιχάλης Νικητάκης, Κεντρική Βιβλιοθήκη, ΤΕΙ Κρήτης
Μαρία Βραχλιώτου, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών
Ακυρώθηκε Το παρόν άρθρο στο ρόλο που θα μπορούσε να παίξει η σχολική βιβλιοθήκη στο όλο και πιο διαδεδομένο μοντέλο των πολυπολιτισμικών σχολείων. Αποτελείται από μια σύντομη ανασκόπηση του ισχύοντος νομικού πλαισίου, ξεκαθαρίζει τις έννοιες της διαπολιτισμικότητας και πολυπολιτισμικότητας και αναπτύσσει τα χαρακτηριστικά ενός διαπολιτισμικού μοντέλου εκπαίδευσης, τις δυσκολίες υλοποίησής του και το ρόλο που θα μπορούσε να παίξει η σχολική βιβλιοθήκη στη διαμόρφωση και στην ενίσχυσή του.

Η καταλογογράφηση του παλαιότερου βιβλιογραφικού υλικού και το βιβλιογραφικό αποτύπωμα. (Fingerprint - Empreinte - Impronta)
καταλογογράφηση, αρχέτυπα, παλαίτυπα, κωδικός ταυτοποίησης, αποτύπωμα

Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης Στην παρούσα ανακοίνωση εκτίθενται οι ιδιαιτερότητες και δυσκολίες της ηλεκτρονικής καταλογογράφησης του παλαιού και σπάνιου βιβλιογραφικού υλικού. Η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης, από πολύ νωρίς, εστίασε το ενδιαφέρον της στην κατά το δυνατόν πληρέστερη περιγραφή του υλικού αυτού με αναφορά στις σχετικές εθνικές βιβλιογραφίες. Από το 2015 προστέθηκε ένα ακόμα πεδίο για τα ξενόγλωσσα κυρίως βιβλία της συλλογής της, που τυπώθηκαν από το 1501-1830, το βιβλιογραφικό αποτύπωμα.
Εδώ επιχειρούμε να περιγράψουμε σε αδρές γραμμές τη φιλοσοφία και τη σημασία του βιβλιογραφικού αποτυπώματος στην καταλογογράφηση εκδόσεων της πρώιμης τυπογραφίας. Πρόκειται για έναν κωδικό με δεκαέξι χαρακτήρες, για την ακρίβεια τεσσάρων τετράδων που αποτελεί κατά κάποιον τρόπο το «ISBN» της έκδοσης. Ο κωδικός αυτός προκύπτει από τους χαρακτήρες (γράμματα, αριθμούς, σύμβολα, σημεία στίξης) που υπάρχουν σε επιλεγμένα σημεία συγκεκριμένων σελίδων του παλαίτυπου. Για την αποτύπωση της πληροφορίας αυτής προβλέπεται το πεδίο 026 στο Marc21 και το πεδίο 012 στο unimarc. Σκοπός μας είναι να παρουσιάσουμε μέσω παραδειγμάτων την αξία της πληροφορίας αυτής για:
1. Τη διαχείριση του υλικού μέσω ενός μοναδικού κωδικού ταυτοποίησης
2. Την ταύτιση αντιτύπων των οποίων έχει εκπέσει η σελίδα τίτλου
3. Τον εντοπισμό κλεψίτυπων εκδόσεων
4. Τον εντοπισμό εκδόσεων που αποτελούν τεχνητό εκσυγχρονισμό μιας παλιότερης έκδοσης
5. Τέλος, εισηγούμαστε την υιοθέτηση κοινών πρακτικών περιγραφής για τις παλαίτυπες εκδόσεις που θησαυρίζονται στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες.

Τεχνολογίες αιχμής και υπηρεσίες νέφους: ένα βιώσιμο μοντέλο υπηρεσιών για βιβλιοθήκες & φορείς περιεχομένου
συστήματα διαχείρισης περιεχομένου, ανοικτή πρόσβαση, software as a service, δημόσιος ψηφιακός χώρος

Κατερίνα Μπάρτζη - Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Αλεξία Παναγοπούλου - Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Έλενα Λαγούδη - Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Νίκος Βασιλογαμβράκης - Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Αγάθη Παπανότη - Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Πηνελόπη Καραγιάννη - Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Παρασκευάς Καμάτσος - Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Ελένη Αγγελίδη - Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Δέσποινα Χαρδούβελη - Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Γιώργος Σταύρου - Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Κώστας Σταμάτης - Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Παναγιώτης Κονταξής - Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Εύη Σαχίνη - Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντάσσεται η ελεύθερη διακίνηση ψηφιακού περιεχομένου επιστήμης και πολιτισμού, μέσω ενιαίων υπηρεσιών νέφους, με στόχο την ανάπτυξη της οικονομίας και την παροχή λύσεων στις μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις. Το ψηφιακό περιεχόμενο Ανοικτής Πρόσβασης αναγνωρίζεται ως μοχλός ανάπτυξης και πολύτιμη "πρώτη ύλη" για νέου διαδικτυακού τύπου έρευνα και επιχειρηματική καινοτομία. Στα πλαίσια του ΕΠ “Ψηφιακή Σύγκλιση” της προηγούμενης προγραμματικής, αναπτύχθηκε μια ισχυρή υποδομή νέφους και ένα πλέγμα νέων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Οι υπηρεσίες αυτές καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής του περιεχομένου και διατίθενται με το μοντέλο “Software as a Service” ως δημόσιες υπηρεσίες σε φορείς, όπως βιβλιοθήκες, αρχεία, μουσεία ή οποιονδήποτε φορέα παράγει και διαχειρίζεται περιεχόμενο. Στην εργασία παρουσιάζονται οι υπηρεσίες openABEKT και Αποθετήρια ΕΚΤ, οι οποίες διατίθενται εξ’ολοκλήρου διαδικτυακά και πλαισιώνονται από σύγχρονες υπηρεσίες εκπαίδευσης και υποστήριξης. Η υπηρεσία openABEKT καλύπτει τις ανάγκες διαχείρισης ανοικτού καταλόγου και λειτουργιών βιβλιοθήκης. Αποτελεί τη μετεξέλιξη του ολοκληρωμένου συστήματος βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ, που αναπτύσσει το ΕΚΤ από το 1986. Η Υπηρεσία αποθετηρίων καλύπτει τις εξατομικευμένες ανάγκες φορέων για την οργάνωση, τεκμηρίωση και ανοιχτή διάθεση περιεχομένου με νόμιμες άδειες. Επιπλέον, επιτρέπει στους φορείς να διαμορφώσουν οι ίδιοι το αποθετήριο τους βάσει των προδιαγραφών που εισάγουν στο διαδικτυακό Εργαλείο του ΕΚΤ για την αυτόματη ανάπτυξη του. Θα αναλυθούν τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών, ο τρόπος παροχής τους καθώς και τα οφέλη και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που προσφέρουν, όπως εξοικονόμηση πόρων, ευελιξία στην υλοποίηση, επεκτασιμότητα, υψηλή διαθεσιμότητα και ευρωστία εφαρμογής και βιωσιμότητα.
Οι παραπάνω Υπηρεσίες και τεχνολογίες απαντούν στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κοινότητες που διαχειρίζονται περιεχόμενο σε ένα διασυνδεδεμένο και συνεχώς αυξανόμενο οικοσύστημα δεδομένων. Τέλος, θα παρουσιαστεί πώς το ΕΚΤ με τις νέες υπηρεσίες του τοποθετείται στο διάλογο για τη δημιουργία ενός Δημόσιου Ψηφιακού Χώρου για την διάχυση περιεχομένου που προέρχεται από δημόσια χρηματοδότηση.

Περιγραφή άυλης πολιτιστικής κληρονομίας μέσα από μεταδεδομένα: η περίπτωση του παραδοσιακού χορού
άυλη πολιτιστική κληρονομιά, μεταδεδομένα, παραδοσιακοί χοροί, ψηφιοποίηση

Σταμάτιος Γιαννουλάκης, Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Νικόλας Τσαπατσούλης, Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Αλέξιος Καμαρινόπουλος, RISA Sicherheitsanalysen GmbH
Η προσπάθεια των κρατών, όσο και διεθνών οργανισμών για προστασία και ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς γίνεται εντονότερη τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με την Unesco, ως άυλη πολιτιστική κληρονομιά ορίζονται οι προφορικές παραδόσεις και εκφράσεις, παραστατικές τέχνες, δρώμενα και εορταστικές δραστηριότητες, γνώση της φύσης και του σύμπαντος και παραδοσιακή τεχνογνωσία, καθώς και παραδοσιακές χειροτεχνίες. Μέρος της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς είναι και οι παραδοσιακοί χοροί. Η καταγραφή και τεκμηρίωσή των παραδοσιακών χορών αποτελεί τη πρώτη προτεραιότητα για να επιτευχθεί ο στόχος της διαφύλαξης και διάσωσης. Σ’ αυτή τη κατεύθυνση έχουν ξεκινήσει ερευνητικές προσπάθειες, για ψηφιακή αναπαράσταση και αποτύπωση των παραδοσιακών χορών ώστε να αναδειχθούν και να καταγραφούν.
Η ψηφιακή περιγραφή των παραδοσιακών χορών μπορεί να επιτευχθεί μέσα από ένα σχήμα μεταδεδομένων. Τα μεταδεδομένα σύμφωνα με τη NISO αποτελούν δομημένη πληροφορία η οποία περιγράφει, ερμηνεύει, εντοπίζει ή διευκολύνει την ανάκτηση, τη χρήση και τη διαχείριση ενός πληροφοριακού πόρου. Ωστόσο, μια από τις βασικές προκλήσεις στη καταγραφή είναι ότι δεν υπάρχει σχήμα μεταδεδομένων κατάλληλο για περιγραφή των παραδοσιακών χορών. Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να διαμορφώσει ένα σχήμα μεταδεδομένων κατάλληλο για τη προαναφερθείσα περίπτωση. Σε πρώτη φάση θα γίνει έρευνα για τα σχήματα των μεταδεδομένων που χρησιμοποιούνται για την καταγραφή της άυλης πολιτιστική κληρονομιάς. Στη συνέχεια θα αναδειχθούν οι ιδιαιτερότητες και τα στοιχεία που είναι αναγκαία στη καταγραφή παραδοσιακών χορών, ώστε να καταλήξουμε σε ένα κατάλληλο σχήμα μεταδεδομένων.

Ακαδημαϊκές και σχολικές βιβλιοθήκες στην εκπαιδευτική διαδικασία: απόψεις εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, σχολικές βιβλιοθήκες, εκπαιδευτική διαδικασία, πληροφοριακός γραμματισμός, απόψεις εκπαιδευτικών

Πελαγία Κογκούλη Η ύπαρξη της βιβλιοθήκης έχει μία μακρά πορεία που συνδέεται με την ανακάλυψη της γραφής και ενώ ο ρόλος και η λειτουργία της αλλάζει μέσα στο διαφορετικό κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο κάθε περιόδου, η σημασία της παραμένει πάντοτε εξαιρετικά μεγάλη και συμβάλλει στην καλλιέργεια της παιδείας του ανθρώπου. Όπως είναι γνωστό, οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες αποτελούν τον πυρήνα της πνευματικής ζωής ενός πανεπιστημίου. Εκεί βρίσκουμε έναν χώρο αναζήτησης της γνώσης, έναν πραγματικό χώρο πνευματικής τελειοποίησης. Οι εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών δεν θα μπορούσαν, φυσικά, να αφήσουν ανεπηρέαστο έναν τέτοιο σημαντικό χώρο, ώστε τώρα να μιλάμε πια για τη δημιουργία ενός νέου «πολιτισμού» πληροφόρησης, ενός «Ενιαίου Χώρου Πληροφόρησης» με ανοιχτή πρόσβαση, που να χαρακτηρίζεται από εξωστρέφεια. Η παρούσα ανακοίνωση προσπαθεί να ιχνηλατήσει τη σημαντικότητα της παρουσίας των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών και τη διεύρυνση του έργου που καλούνται να διαδραματίσουν τόσο στις τοπικές κοινωνίες όσο και στην εκπαιδευτική πράξη. Παράλληλα, παρουσιάζεται η σπουδαιότητα της παρουσίας της σχολικής βιβλιοθήκης στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τα οφέλη από την παρουσία των σχολικών βιβλιοθηκών είναι πολλαπλά τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς. Οι έρευνες έχουν αναδείξει τα σημαντικά εκπαιδευτικά αποτελέσματα που έχουμε από την ενσωμάτωση της σχολικής βιβλιοθήκης στη σχολική πράξη. Όπως είναι φυσικό, καταλυτική στην εκπαιδευτική πράξη είναι η παρουσία και η συμβολή του εκπαιδευτικού. Ως εκ τούτου στο τελευταίο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης γίνεται προσπάθεια να καταγραφούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον ρόλο τόσο των ακαδημαϊκών όσο και των σχολικών βιβλιοθηκών στην εκπαιδευτική διαδικασία, για τις δυνατότητες συνεργασίας τους, για την ανάπτυξη κινήτρων, ώστε να επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη εμπλοκή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, για τις δυνατότητες μίας εξωστρεφούς στάσης τόσο απέναντι στην κοινωνία όσο και στην εκπαίδευση, αλλά και τα εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν.

Posters συνεδρίου