• Έναρξη εγγραφών: 6 Ιουνίου 2017
  • Έναρξη υποβολής περιλήψεων: 6 Ιουνίου 2017
  • Προθεσμία υποβολής περιλήψεων: 28 Ιουλίου 2017
  • Κοινοποίηση αποδοχής εργασιών: 15 Σεπτεμβρίου 2017
  • Προθεσμία υποβολής πλήρους κειμένου: 8 Οκτωβρίου 2017
  • Λήξη εγγραφών: 1 Οκτωβρίου 2017
  • Συνέδριο: 15-16 Νοεμβρίου 2017