Πρόγραμμα Συνεδρίου

Showing All
Συνεδρίες
Σ1.1: Ανοιχτή πρόσβαση και συνεργατικά δίκτυα βιβλιοθηκών
Σ1.2: Δράσεις ΣΕΑΒ
Σ1.3: Ιδρυματικά Αποθετήρια
Σ1.4: Πληροφοριακή παιδεία - Βιβλιοθηκονομική κατάρτιση
Σ2.1: Υπηρεσίες βιβλιοθηκών: Οριζόντιες και κάθετες δράσεις
Σ2.2: Αποτίμηση έρευνας - Βιβλιομετρική ανάλυση
Σ2.3: Άλλα πεδία έρευνας / δραστηριότητας
Σ2.4: Άλλα πεδία έρευνας / δραστηριότητας
Συνεδρίες χορηγών
Γεύματα
Διαλείμματα για καφέ
08:30
08:40
08:50
09:00
09:10
09:20
09:30
09:40
09:50
10:00
10:10
10:20
10:30
10:40
10:50
11:00
11:10
11:20
11:30
11:40
11:50
12:00
12:10
12:20
12:30
12:40
12:50
13:00
13:10
13:20
13:30
13:40
13:50
14:00
14:10
14:20
14:30
14:40
14:50
15:00
15:10
15:20
15:30
15:40
15:50
16:00
16:10
16:20
16:30
16:40
16:50
17:00
17:10
17:20
17:30
17:40
17:50
18:00
Τετάρτη 15/11/2017
Τετάρτη 15/11/2017
Πέμπτη 16/11/2017
Πέμπτη 16/11/2017
Πρόγραμμα Συνεδρίου