Maria Aslanidi, Dept. of Music Studies-Ionian University / Katerina Voutiraki, Central Library TEI of Crete / Christina Theodorika, Library and Information Center – TEI of Epirus / Aristeidis Bazmadelis, School of Music Studies – Aristotle University of Thessaloniki / Evangelia Semkou, Library & Information Centre – University of Macedonia / Venia Tsalatsani, Library – Dept. of Music Studies – National and Kapodistrian University of Athens