Παναγιώτης Γεωργίου – Πανεπιστήμιο Πατρών – Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης