Μαρία Ασλανίδη – Τμήμα Μουσικών Σπουδών – Ιόνιο Πανεπιστήμιο / Κατερίνα Βουτυράκη – Κεντρική Βιβλιοθήκη – ΤΕΙ Κρήτης / Χριστίνα Θεοδωρίκα – ΒΚΠ – ΤΕΙ Ηπείρου / Άρης Μπαζμαδέλης – Τμήμα Μουσικών Σπουδών – ΑΠΘ / Εύη Σέμκου – ΒΚΠ – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας / Βένια Τσαλατσάνη – Βιβλιοθήκη Τμήματος Μουσικών Σπουδών – ΕΚΠΑ