Νεκτάριος Γιολδάσης, Φώτης Καζάσης, Γιώργος Ανέστης, Νίκος Παππάς – Πολυτεχνείο Κρήτης