Δήμητρα Σαρακατσιάνου / Νικόλαος Φαχαντίδης – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας