Αντώνιος Χατζηχρήστος – Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος