Ελένη Παπαδάτου, Γιώργος Βεράνης – ΣEAB / Αγάθη Γέγιου, Σταυρούλα Κουρή – ΕΜΠ / Νικόλαος Μήτρου – ΣΕΑΒ