Μάριος Ζέρβας – Βιβλιοθήκη Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου / Γιώργος Βεράνης – ΤΕΙ Αθήνας / Βαρβάρα Αριστείδου – Βιβλιοθήκη Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου / Δημήτρης Νικολάου, Πάνη Σκιτίνη – Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου