Λεωνίδας Πισπίριγγας, ΣΕΑΒ – ΒΚΠ – ΑΠΘ / Νικόλας Λιαμπώτης, Ζήνων Μούσμουλας, Χρήστος Κανελλόπουλος – Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας