Φίλιππος Κολοβός, Παρασκευή Βοζανά – ΒΚΠ – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας