Ακριβή Αθανασοπούλου – Ιόνιο Πανεπιστήμιο / Αγγελική Γιαννοπούλου, Γιάννης Τσάκωνας – Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Πατρών