Αλέξανδρος Ηλιάκης, Χριστίνα Αναστασοπούλου – Κεντρική Βιβλιοθήκη ΕΜΠ