Ιωάννης Παπαδάκης, Μιχαήλ Στεφανιδάκης, Μαρία Ασλανίδη – Ιόνιο Πανεπιστήμιο