Ανθή Κατσιρίκου – Πανεπιστήμιο Πειραιά / Βασιλική Ρηγάκου – ΒΚΠ – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών