Λεωνίδας Τσομπόλης – Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης